Hình ảnh Khen thưởng HSSV có thành tích trong hoạt động NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

 

IMG_0013

Ông Nguyễn Xuân Toán  – Phó hiệu trưởng trao khen thưởng HSSV có thành tích

trong hoạt động NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

Hình ảnh Khen thưởng HSSV có thành tích trong hoạt động NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017