Thành phố Hồ Chí Minh “đặt hàng” Doanh nghiệp xây dựng Đô thị thông minh

Ngày 10/3, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ ngành công nghệ thông tin – viễn thông năm 2017 với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ thông tin – viễn thông xây dựng thành phố thông minh, hiện đại”.

Xác định một trong những nội dung trọng tâm của xây dựng đô thị thông minh là cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, năm 2017, chính quyền TP. Hồ Chí Minh định hướng thúc đẩy xã hội hóa nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp “đặt hàng” các doanh nghiệp, tập trung các lĩnh vực ưu tiên gắn với xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và các vấn đề bức xúc liên quan đến an sinh xã hội.

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp, hiệp hội cũng trình bày một số giải pháp ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh như: số hóa tài liệu; nhà kho dữ liệu tập trung trực tuyến cấp thành phố; giải pháp số hóa trong quản lý thu gom vận chuyển rác đưa thành phố sạch và xanh hơn.

PV

(Nguồn: Website http://daidoanket.vn/tin-tuc/khoa-hoc/tp-hcm-dat-hang-doanh-nghiep-xay-dung-do-thi-thong-minh-360284).

Thành phố Hồ Chí Minh “đặt hàng” Doanh nghiệp xây dựng Đô thị thông minh